Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1

De diensten op de website worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Deze website is een website van M.G. Internet Media,  Hoenderberg 10, 4708 HN, te Roosendaal.

Artikel 2

Klachten over de diensten welke worden aangeboden op deze website kunnen schriftelijk worden gemeld bij M.G. Internet Media,  Hoenderberg 10, 4708 HN, Roosendaal

Klachten worden, indien mogelijk, afgehandeld binnen 30 dagen.

Artikel 3

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden, onvolkomenheden of tikfouten bevatten. M.G. Internet Media is niet aansprakelijk voor degelijke fouten of onvolkomenheden.

Wij kunnen nooit garanderen dat de gegevens op de website foutloos, up tot date zijn en correct zijn.

Wij streven er naar om de website en de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden maar kunnen deze toegankelijkheid niet garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen of spam die gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website.

Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker.

Wij kunnen niet garanderen dat de website 24 uur per dag online is

Wij zijn nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 4

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de geleden schade.

Artikel 5

De teksten, foto’s, logo’s, handels- en domeinnamen op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan M.G. Internet Media. Het is strikt verboden om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming deze informatie te gebruiken, reproduceren, aan te passen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 6

Wij zorgen ervoor dat de verzameling van uw persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoongegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten van M.G. Internet Media en de aan deze gelieerde ondernemingen.

Artikel 8

Deze website is een initiatief van M.G. Internet Media, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 54542464.

Artikel 9

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.